İçeriğe geç

Hizmetlerimiz

ORMANCILIK ALANINDA

Orman sınırı aplikasyonu

● Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti

● Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri

● Ağaç Röleve Planı yapılması

● Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması

● Ağaçlandırma Uygulama Projesi hazırlama

● Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi

● Özel fidanlık projesi hazırlama

● Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri

● Orman Fidan ve Ağaç temini

● Orman ürünleri üretimi ve satışı

● Orman ve Ormancılıkla ilgili her konuda danışmanlık

ORMAN İZİN DOSYALARI

● Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi

● Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi

● Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı

● Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması

● Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi

● Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi

● Enerji Nakil Hattı,telefon hattı,su isala hattı,su dolum tesisi,atıksu,petrol ve doğalgaz hatları,yol,arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi

● Turizm tesisi orman izin dosyası hazırlanması

● Baz istasyonu ve R/L istasyonu orman izin dosyası hazırlanması

● ÇED raporu hazırlanması

DİĞER HİZMETLERİMİZ

● Rehabilitasyon Projesi Hazırlama

● Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi Hazırlama

● Piknik ve Mesire Yeri Gelişim Planı Hazırlama

● Mera Islah Uygulama Projesi Hazırlama

Bu site Web İşler Tarafından Yapılmıştır.